Tolkförmedlingen kan göras mer effektiv om den är digital