“DigitalTolk har verkligen gjort skillnad! Det är enkelt att boka, tolkarna kommer i tid och är dessutom alltid lika trevliga!”

– Administratör och Modersmålsanvarig,
Västerholms Friskola