Arabiska tolk

Minimal administration och maximal kvalitet vid genomförande av tolkuppdrag

Många kunder och tolkar har upplevt att tolkrekvisitioner i pappersformat varken är praktiska eller tillförlitliga. Med dagens IT teknik finns möjligheter att hantera rekvisition, kontroll av tolktid, restid och reseersättning betydligt smidigare, och med bättre kontroll. I DigitalTolkssystem hanteras allt detta digitalt och transparant, för de som fortfarande har behov av pappersrekvisitioner hanterar vi naturligtvis detta. Så fort genomförandet påbörjas startas automatiskt tidtagningen i bokningssystemet. Uppdraget avslutas efter bokad tid. All information registreras automatiskt. I samband med att e-rekvisitionen sammanställs får beställaren och tolken ett mejl med exakta uppgifter. Arabisk Tolk får även upp frågan hur han eller hon har tagit sig till uppdraget. Detta registreras enkelt i bokningssystemet och genererar automatiskt fakturaunderlag. Samtliga rekvisitioner i DigitalTolks bokningssystem genererar automatiskt fakturaunderlag vilket också minimerar risken för felfakturering. I det fall att uppdraget drar ut på tiden justeras tiden av tolken och beställaren får information om att tiden har justerats. Om Beställaren inte anser att rapporterad tid stämmer kan detta justeras direkt i systemet.

Så här fungerar det i vårt bokningssystem

DigitalTolks bokningssystem gör det möjligt att vid varje tillfälle återkoppla feedback på genomförandet samt rapportera eventuella avvikelser. Beställaren har möjlighet att endast rapportera när beställaren väljer att göra detta, men DigitalTolk uppmanar alla kunder att regelbundet lämna feedback, även i de fall tolkuppdraget genomförts med gott resultat. Dels för att systemet ”känner” av de tolkar som beställaren redan givit bra betyg och automatiskt prioriterar dessa vid framtida beställningar men även för att DigitalTolk ska kunna premiera tolkar som genomför sina uppdrag med gott resultat vilket vi menar korrelerar starkt med motivation och lojalitet som i sin tur ökar kvaliteten i leveransen. Efter utförd tolkning får beställaren automatiskt upp en ruta på skärmen, både på webben och appen, där de uppmanas att ge feedback på sin upplevelse vid tolkningstillfället.

För beställarna är det viktigt att kunna göra olika val utifrån särskilda önskemål om kompetens, kön, språk och så vidare samtidigt som flödet och processen hålls så enkel som möjligt. Utgångspunkten har varit att minimera antalet klick som behövs för att utföra specifika operationer (boka arabisk tolk), både på mobilapplikationen och på webbgränssnittet.